måndag 10 mars 2014

Rätt kommunikation vid svåra situationer- GLOBALscandinavias föreläsning om kriskommunikation


Pia Jansäter, Jansäter Kommunikation

Att kunna kommunicera rätt skapar ett varumärke som står starkt genom utmaningar och oförutsägbara kriser. GLOBALscandinavia brinner för språk och vilja gärna hjälpa andra företag att lyckas internationellt och vara en hjälpande hand till en god kommunikation i alla situationer. Torsdagen den 6 mars arrangerade vi ett seminarium om kriskommunikation tillsammans med Pia Jansäter från Jansäter kommunikation.
Det är i krissituationer du är mest i behov av nya kontakter och tydlig kommunikation. Bästa sätt att hantera en kris är att omvärldsbevaka och analysera hur informationsflödet ser ut i din bransch. Med dagens nya medier ställs högre krav på tillgänglighet, säger Pia Jansäter.
Omvärldsbevakning kan vara svårt när kommunikationen sker snabbt, på många olika språk och i en mängd olika medier. GLOBALscandinavia kan hjälpa dig att kommunicera och förstå vad som sägs i sociala medier på många olika språk utan onödig fördröjning. Läs mer om översättning av sociala medier.

Ett tjugotal representanter från olika företag samlades i GLOBALscandinavias lokaler för att lära sig mer om hur man kommunicerar rätt i en krissituation.
- Svaret är enkelt: ha en plan och var tillgänglig, menar Pia Jansäter. Människor är väldigt förlåtande när en kris sker men det är hur du hanterar konsekvenserna som gör hela skillnaden!
En kris är något som påverkar starkt och utgör ett hot mot företagets identitet och varumärke. Det kan handla om allt från att ha använt miljöfarliga produkter till att ha köpt olaglig arbetskraft. Det handlar också om interna kriser såsom mobbning på arbetsplats, utbrändhet hos medarbetare eller när företaget behöver säga upp personal. Hur gör man när det oförutsägbara slår till? Hur förbereder man sig?
-         - För det första kan du inte räkna med att en kris sker på kontorstid. Ha en väl genomarbetad handlingsplan och ha den tillgänglig, gärna digitaliserad så att den är lätt att komma åt även på kvällar och helger. Det är också viktigt att informera, framförallt medarbetarna. Även om du inte själv har så mycket information är det bättre att säga det än att vara osynlig.
      Pias sju steg i det förebyggande arbetet:

  1. Skapa en medvetenhet om vilka risker som finns
  2. Ta reda på vem som är ansvarig och skapa en krisgrupp
  3. Ta fram en handlingsplan
  4. Använd krisverktyg för att kommunicera aktivt
  5. Träna på att hantera kriser
  6. Ha kunskap om hur du hanterar krisen online
  7. Omvärldsbevaka
Är du sugen på att delta i ett av GLOBALscandinavias seminarier? Alla våra seminarier och erbjudanden finns att läsa om på vår Facebooksida: GLOBALscandinavia.

Just nu erbjuder vi en föreläsning om hur mindre företag kan arbeta med CSR på ett sätt som skapar affärsnytta. Lisa Åhlén, Sverigechef och Anna Tinglöf, sälj- och marknadsansvarig besöker ditt företag och delar med sig av sina erfarenheter om ledarskap, hållbara värderingar och hur du marknadsför ditt CSR-arbete. Här hittar du mer information och bokning av vår föreläsning om CSR för små och medelstora företag.

Under våren 2014 kommer vi också att arrangera ett lunchseminarium där deltagarna får möjlighet att träna konversation på tyska och får coaching i vad man ska tänka på under ett affärsmöte för att kunna göra ett bra intryck även på tyska.

Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.globalscandinavia.se eller kontakta oss:
Telefon: (+46) 40 30 47 47

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar