söndag 16 juni 2013

GLOBALscandinavias värderingsarbete
GLOBALscandinavia pågår just nu ett större värderingsarbete. En grupp bestående av både översättare, projektledare och ledning arbetade i april 2013 fram fem värderingar som ska hjälpa oss att fatta rätt beslut snabbare i olika situationer. Tanken är också att stärka företaget såväl internt som externt. Den mest uppenbara fördelen med värderingarna hittills är hur snabbt en diskussion kommer igång när alla har samma utgångspunkt.

Nu pågår den svåra men viktiga implementeringen av värderingarna. Det är lätt att de bara förblir vackra ord på ett papper, en hemsida eller en tavla i kontorets entré. Nu måste vi hitta ett sätt att i vardagen använda orden som redskap för att stärka företagets handlingskraft och profil? Om medarbetarna ska få nytta av värdeorden krävs att de kopplas till konkreta beteenden eller frågor. På GLOBALscandinavia hör till exempel värderingen ”Hållbarhet” ihop med en fråga som ska ställas innan viktiga beslut fattas: ”Gör det här att medarbetarna finns kvar om fem år?”. Den hör även ihop med ett beteende: ”Vi hänger med i branschutvecklingen”.

På våra måndagsmöten ägnar vi en stund till att diskutera frågeställningar kring en värdering. När ”Hållbarhet” var uppe luftades tankar kring vem som är ansvarig för att anställda stannar kvar på företaget, vad som gör att de stannar kvar och vad medarbetare har med hållbarhet att göra. Vi pratade även om hur vi gör för att hänga med i branschutvecklingen. Översättningsbranschen står just nu inför stora förändringar när det gäller maskinöversättningar. Frågeställningar skickas alltid ut till medarbetarna i förväg per mejl. Du kan läsa mer om detta här på bloggen och på vår  Facebooksida. Nedan ser du våra värderingar, som vi kommer att fortsätta att arbeta med internt, men även ha en dialog kring externt.

Glädje

Vi väljer glädje.

Kämpaglöd

Vi firar våra framgångar.
Vi håller vad vi lovar.

Smarthet

Vi fattar beslut med eftertanke.

Dialog

Vi ställer frågan: ”Vet vi vad alla viktiga tycker?”

Hållbarhet

Vi ställer frågan: Gör det här att medarbetarna finns kvar om fem år?
Vi hänger med i branschutvecklingen./ GLOBALlena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar