måndag 8 juli 2013

Värderingsarbete - kämparglödNästa värdering som vi ska lägga extra vikt vid är kämpaglöd. Beteendena som är kopplade till denna värdering lyder: ”Vi håller vad vi lovar” och ”Vi firar våra framgångar”. Alla har nyligen fått en eller ett par extra arbetsuppgifter. Vi ska expandera, vi ska utveckla företaget, vi ska tänka utanför de vanliga banorna. För att kunna hålla vad vi lovar och fira våra framgångar behöver vi veta vad vi lovar och veta när det är dags att fira framgångar. Vilka delmål ska vi sätta upp? Vilket är vårt slutmål (för just denna satsning)? Kan man expandera för mycket? Kan man expandera på fel sätt? Hur ska vi fira när varje etapp är avklarad? Hur ska vi fira när slutmålet är nått? Hur tänker du lägga upp arbetet med din extra arbetsuppgift? Vilken målsättning har du med den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar