torsdag 22 maj 2014

No-gos i det tyska affärslivet

Läs gärna den givande artikeln om no-gos i det tyska affärslivet. Något som även vår coach i tyska Monika Lennartsson bl.a. talar om under lunchseminariet "Affärstyska - en nyckel för att lyckas på den tyska marknaden" den 4 juni kl. 11.30-13.00.

I internationella samarbeten är det viktigt att tänka på interkulturella skillnader. Hur man tilltalar samarbetspartnern eller vad har man för klädstil kan avgöra det framtida samarbetet mellan tyska och svenska partners.


http://www.handelskammer.se/nyheter/no-gos-i-det-tyska-affarslivet#.U37kHopWttw.twitter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar