torsdag 22 maj 2014

No-gos i det tyska affärslivet

Läs gärna den givande artikeln om no-gos i det tyska affärslivet. Något som även vår coach i tyska Monika Lennartsson bl.a. talar om under lunchseminariet "Affärstyska - en nyckel för att lyckas på den tyska marknaden" den 4 juni kl. 11.30-13.00.

I internationella samarbeten är det viktigt att tänka på interkulturella skillnader. Hur man tilltalar samarbetspartnern eller vad har man för klädstil kan avgöra det framtida samarbetet mellan tyska och svenska partners.


http://www.handelskammer.se/nyheter/no-gos-i-det-tyska-affarslivet#.U37kHopWttw.twitter

Lärkonferens med fokus på hållbar tillväxt och CSR

Tisdagen den 20 maj deltog några av oss från GLOBALscandinavia i ”Lärkonferens med fokus på hållbar tillväxt och CSR” i Karlshamn. 

Huvudarrangör var Svenska ESF-rådet och flera aktörer var på plats för att berätta om hur de har arbetat med sina olika projekt. Vi bjöds bl.a. på en fantastisk föreställning av Östra teatern som väckte starka känslor. Föreställningen heter ”Churchill var inte heller klok” och handlar om tre unga med funktionsnedsättning som gör sitt bästa för att ta sig ut i arbetslivet. Utvalda representanter höll föredrag och så även vår Sverigechef Lisa Åhlén. 


Lisa berättade om hur viktigt det är att utveckla CSR och hur GLOBALscandinavia använder CSR i praktiken, men också om den resa som företaget gjort de senaste åren. Corporate Social Responsibility eller företags samhällsansvar som det heter på svenska är viktigt då det bidrar till ett gott samarbete inom företaget men också för att det ger positiva signaler utåt. Lisa förklarade hur viktig glädjen och den goda lagandan är i ett företag. Är man glad som ambassadör för företaget så märks det även utåt. Lisa talade om att det är betydelsefullt att skapa praktikplatser och goda förutsättningar för unga som är på väg ut i arbetslivet. Detta arbete ligger helt i linje med CSR. Hon presenterade vårt samarbete med Företagsakademin 3.0 och underströk hur grundläggande det är för vår organisation att utvecklas genom utbildning och att bygga nära relationer med våra kunder och andra företag, för att även vi ska utvecklas. Bland övriga föredragshållarna fanns Jonas Huldt, senior konsult på Payoff samt Andreas Larsson, regionchef för Svenska ESF-rådet i Sydsverige.

Dagen avslutades med en intressant paneldebatt där Peje Johansson från Sveriges Radio var moderator. Under paneldebatten låg fokus på rekrytering och att organisationer måste ta sitt ansvar genom att bemöta individers behov, genom att ge dem de bästa möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden genom praktik eller en tjänst, vilket i sig bidrar till människors välbefinnande.

Lärkonferensen var mycket givande för mig som ny praktikant på GLOBALscandinavia. Det var intressant att lyssna på Lisas presentation och lära mig mer om GLOBALscandinavia och vårt CSR-arbete samt samarbetet med Företagsakademin 3.0. Det var också intressant att möta andra aktörer och utbyta idéer kring en hållbar tillväxt och hur vi som individer och organisationer kan ta vårt sociala ansvar. Vidare inser jag vikten av att söka praktik då detta är en lärorik och god väg in på arbetsmarknaden. Både de på praktikplatsen och praktikanten lär sig mycket av varandra genom att utbyta kunskaper och erfarenheter. Jag ser fram emot fler lärkonferenser och event där jag får möjligheten att diskutera CSR och möta fler företag.