tisdag 8 april 2014

MINC – ny samarbetspartner



Malmö stads mötesplats för innovativa entreprenörer, MINC, har slutit servicepartneravtal med GLOBALscandinavia som ny samarbetspartner. Förhoppningarna är att samarbetet ska bidra till att stärka konkurrenskraften internationellt hos uppstartsföretagen som finns inhyrda i MINCs lokaler i Västra hamnen i Malmö. 

MINC är en mötesplats för näringsliv, nya entreprenörer, kapital och akademi med mål att utveckla Malmös näringsliv och hjälpa företag att växa på ett effektivt och smart sätt. MINC erbjuder affärsutvecklande program, kontorsplats och ett dynamiskt nätverk av nytänkande entreprenörer.

Ett blomstrande näringsliv gynnar samhällsutvecklingen och bidrar till fler arbetstillfällen. Bristande språkkunskaper kan ofta vara hindret mellan ett företags exportidéer och den globala marknaden. I linje med GLOBALscandinavias CSR-arbete vill vi överbygga språkbarriärerna och hjälpa andra företag att lyckas internationellt. Tillsammans med MINC skapar vi förutsättningarna för att utveckla affärsmöjligheter - även på den globala marknaden.

Av nästan 2000 tillfrågade företag i 29 europeiska länder uppgav 11 % att de hade förlorat affärer på grund av bristfälliga språkkunskaper. Det visar en undersökning om missade affärsmöjligheter till följd av bristande språkkunskaper i företag beställd av Direcorate General for Education and Culture of the European Comission. Samma undersökning visar att det finns en tydlig och direkt koppling mellan språkkunskaper och lyckade exportaffärer.
















En välskriven text värnar om företagets varumärke och når mottagaren på det sätt företaget vill. GLOBALscandinavia ser inte bara till att texten blir översatt till de språk som önskas, vi levererar översättningar som fungerar på just den marknad och i den kultur som de ska användas. Vi ser också till att ton, stilnivå och terminologi blir korrekt så att texten förmedlar det avsändaren vill ha sagt.


Genom GLOBALscandinavias kunskaper om språkskillnader och exportstrategi hjälper vi till med texter som stärker företagets affärsidé och skapar möjlighet till utveckling. Vi är övertygade om att vårt samarbete med MINC leder till nya framgångar!

onsdag 2 april 2014

Kommunikation och språk i fokus på ”Internet i fokus”

Den välbesökta mässan ”Internet i Fokus” gick av stapeln på Palladium i Malmö. Högst på agendan stod frågan om hur företag bäst når igenom mediebruset och förbättrar extern och intern kommunikation via internet? GLOBALscandinavia fanns på plats för att ta del av nyttig kunskap och möta engagerade företagare.

Dagens föreläsningar bjöd på allt från content marketing till kriskommunikation och corporate personal branding, allt under samma paraply – kommunikation i sociala medier.

Jenny Hahn von Dorsche från Telenor startade dagen med att berätta om hur hon lät språkträna sina kollegor i samband med krisen som uppstod genom ett olyckligt Facebook-inlägg från en kund. Jenny berättade att man genom att använda ett korrekt språk skapar en trovärdighet som är viktig för företaget, inte minst i krissituationer. Hon betonade också hur mycket resurser företaget sparar genom att skapa en krisplan redan innan krisen har skett, så att alla i företaget är informerade och vet hur de ska agera och hur man går ut med rätt information.

Flera av dagens talare listade enkelhet, relevans och tillgänglighet som de mest effektiva sätten att tillfredsställa och möta sina kunder genom sociala medier.
– Även den enklaste formen av marknadsföring måste vara logisk – även på nätet, menar Anders Prinz från SVT.

Tillgänglighet handlar också om att veta vad dina kunder pratar om och att leta där kunderna finns. I ett samhällsklimat där kommunikation sker på mottagarens villkor är kommunikation på rätt språk nyckeln till att nå fram till kunden och skapa en fördel som gör att ditt företag blir ihågkommit. GLOBALscandinavias vision är att hjälpa andra företag att lyckas internationellt. Vi vill hjälpa till att överbygga språkbarriärer genom att leverera översättningar med hög kvalitet som fungerar på just den marknaden och i den kultur som de ska användas. 

Efter en lärorik och inspirerande dag fortsätter vi vårt arbete med att förbättra kommunikationen för oss och för andra företag. Här är några nyttiga tips som vi tar med oss från mässan:

  • ”Vid en krissituation: ta reda på vad som har hänt, visa ödmjukhet, acceptera inte skitsnack och öva upp era språkkunskaper!” – Jenny von Dorsche, Telenor
  • ”Bygg ditt personliga varumärke genom att vässa din nätprofil ­­­­– sluta leta och bli hittad istället. Besvara frågorna: Vem är du och varför ska besökaren bry sig?” – Jaqueline Kothbauer, Varumärkesstrateg
  • ”För att skapa en bra och enkel design på din hemsida: Välj en bra färgpalett, välj ett enkelt typsnitt och lägg saker där folk är vana vid att se dem.” – Anders Printz, SVT