tisdag 8 april 2014

MINC – ny samarbetspartnerMalmö stads mötesplats för innovativa entreprenörer, MINC, har slutit servicepartneravtal med GLOBALscandinavia som ny samarbetspartner. Förhoppningarna är att samarbetet ska bidra till att stärka konkurrenskraften internationellt hos uppstartsföretagen som finns inhyrda i MINCs lokaler i Västra hamnen i Malmö. 

MINC är en mötesplats för näringsliv, nya entreprenörer, kapital och akademi med mål att utveckla Malmös näringsliv och hjälpa företag att växa på ett effektivt och smart sätt. MINC erbjuder affärsutvecklande program, kontorsplats och ett dynamiskt nätverk av nytänkande entreprenörer.

Ett blomstrande näringsliv gynnar samhällsutvecklingen och bidrar till fler arbetstillfällen. Bristande språkkunskaper kan ofta vara hindret mellan ett företags exportidéer och den globala marknaden. I linje med GLOBALscandinavias CSR-arbete vill vi överbygga språkbarriärerna och hjälpa andra företag att lyckas internationellt. Tillsammans med MINC skapar vi förutsättningarna för att utveckla affärsmöjligheter - även på den globala marknaden.

Av nästan 2000 tillfrågade företag i 29 europeiska länder uppgav 11 % att de hade förlorat affärer på grund av bristfälliga språkkunskaper. Det visar en undersökning om missade affärsmöjligheter till följd av bristande språkkunskaper i företag beställd av Direcorate General for Education and Culture of the European Comission. Samma undersökning visar att det finns en tydlig och direkt koppling mellan språkkunskaper och lyckade exportaffärer.
En välskriven text värnar om företagets varumärke och når mottagaren på det sätt företaget vill. GLOBALscandinavia ser inte bara till att texten blir översatt till de språk som önskas, vi levererar översättningar som fungerar på just den marknad och i den kultur som de ska användas. Vi ser också till att ton, stilnivå och terminologi blir korrekt så att texten förmedlar det avsändaren vill ha sagt.


Genom GLOBALscandinavias kunskaper om språkskillnader och exportstrategi hjälper vi till med texter som stärker företagets affärsidé och skapar möjlighet till utveckling. Vi är övertygade om att vårt samarbete med MINC leder till nya framgångar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar