måndag 14 november 2011

Samarbete på GLOBALscandinavia

GLOBALscandinavia har nu kommit igång med samarbetsövningar som är tänkta att stärka vår laganda ännu lite mer. Tempot på kontoret är högt med inkommande översättningar mellan alla språk, och då är det lätt hänt att det blir friktion.
Så här säger Lena, som ansvarade för samarbetsövningarna:


"Oro för att vi kanske hade alltför roligt på arbetstid uttrycktes. Kan man ha det? Hur påverkar gemensamma skratt vår arbetsglädje i allmänhet? Hur påverkas arbetsresultaten? Det som är svårt att mäta är lätt att känna: Vi nådde fram till varandra. Vi hjälptes åt. Vi var engagerade. 
Slutsats: Vi är bra på att samarbeta, fast inte under vilka villkor som helst. För att samarbete kring en uppgift ska lyckas krävs följande: alla förstår uppgiften helt och hållet, var och en förstår hur just den kan bidra till lösningen och alla tar hänsyn till de möjligheter respektive svårigheter andra har för att lösa uppgiften. Kommunicerar man dessutom sinsemellan blir det riktigt bra. I en fungerande grupp måste alla känna till vem som är bra på vad. Och det måste finnas ett system för hur man använder den samlade kompetensen. Det ska vi arbeta med nästa gång, så vårt fina samarbete blir ännu bättre."Vi ser fram emot nästa samarbetssession. Bilden har vi lånat härifrån

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar