tisdag 25 oktober 2011

Planka eller uggla?

I dag vill vi puffa lite för Språkrådets utmärkta arbete med att samla in och offentliggöra nya ord. En extra kul aktivitet de har är Månadens nyord. Där kan man varje månad läsa om nyord som intresserat rådet lite extra, som exempelvis "Uggla" och "Planka" som var månadens nyord i september.
Vad gör man då om man "ugglar" eller "plankar"?
Det handlar helt enkelt om företeelsen att låta sig fotograferas på en planka i olika extrema situationer, eller sittandes som en uggla bredvid kända monument. Allt offentliggörs sedan, helst i sociala medier som Facebook eller YouTube.
Gå hemskt gärna in på webbplatsen och läs mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar