onsdag 5 oktober 2011

Riktlinjer för användning av sociala medier

Vi jobbar för närvarande på någon typ av policydokument för användning av sociala medier.
Var vi ska lägga ribban är otroligt svårt, bland annat eftersom det rör ny teknik som förändras ofta. Vad är skillnaden mellan anställd och privatperson? Vart går gränsen för hur man får uttrycka sig? 
Vi ber att få återkomma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar