måndag 8 april 2013

Finlands export

Finland är ett land som i hög grad är beroende av sin utrikeshandel. Ryssland är ett stort exportland, framför allt nu med den allt högre efterfrågan på konsumtionsvaror. I och med att Rysslands marknader öppnas allt mer för utrikeshandel är Finland en klar handelspartner. Finland exporterar även i hög grad till Sverige.

Under senare år har den finländska exporten till Sverige ökat, och Sverige har blivit Finlands näst viktigaste exportland (1:a plats Tyskland, 3:e plats Ryssland). Till de viktigaste exportvarorna hör telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik. Den internationella handeln står för en tredjedel av Finlands BNP. En intressant sak att nämna i sammanhanget är att Finland är den fjärde största kunskapsekonomin i Europa, efter Sverige, Danmark och Storbritannien.
 
En lite udda finsk export


Det här är information om Finland som uppdateras löpande. Hör gärna av dig om du har synpunkter på struktur eller innehåll.

Källor: 
http://www04.edu.fi/
http://www.finland.se/
http://www.stat.fi/
http://www.tradingeconomics.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar