tisdag 20 mars 2012

Ei saa peittää – ett finskt svar

Gårdagens blogg om "Ei saa peittää" har rönt viss uppmärksamhet i vårt grannland i öster. Så här skriver vår finske kollega Mikko:

”Hejsan,
 vad en fin artikel! Det som Teresa skrev om gäller i båda riktningarna – kanske de första svenska ord jag lärde mig var ”får ej övertackas” som ståd på elementet i någons sommarstuga. Det är ju lättare att lära sig svenska i Finland, men innan svenskundervisning i skolan började minns jag bara några ytterligare ord eller, i själva verket, en sats på Valios mjölkburk: ”Visste du detta om Hyla-lättmjölk?”

Fantasin sätts i rullning. Tänk om hela Finland går omkring och säger "Får ej övertäckas" precis som vi säger "Ei saa peittää" till varandra så fort någon nämner finska? Riktigt så kul ska vi inte ha ändå. Eller som Delbert skriver till svar:

”Ja, ni finnar har det ju lite bättre än vi, ni har ju den svenska minoriteten att öva tillsammans med, och en massa skyltar på svenska och svensktextade tv-program och svensk tv och jag vet inte allt…”

Så är det ju. Men håll med om att det hade varit fint om "Får ej övertäckas" hade vunnit en sådan status i Finland som den finska motsvarigheten har här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar