tisdag 13 mars 2012

Smarta översättare använder "hen"

Ordet "hen" har debatterats flitigt i media på senare tid. Vad man än tycker om "hen" så är det ur ett översättarperspektiv fullkomligt gudomligt. Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, har 1 100 enskilda medlemmar. Gud vet hur många frilansare som döljer sig ute i stugorna. Översättare överlag är ett tillbakadraget och ensligt släkte, så de ger sig inte till känna i första taget. Jag uppskattar den sammanlagda siffran till 2 000, men mörkertalet kan vara stort.

Varje gång – och då menar jag varje gång – vi översättare tvingas skriva "han eller hon" i sammanhang där könet är ospecificerat sliter ju på våra händer och handleder. Om vi skulle få skriva "hen" i stället så skulle vi ju spara 10 tecken bara sådär. Räkna med att de flesta av oss skriver "han eller hon" i runda slängar fyra gånger i veckan.

10 tecken × 2 000 översättare × 4 blir hela 80 000 tecken. I veckan! Vilka besparingar! Nu väntar vi med spänning på att "hen" ska bli norm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar