onsdag 6 mars 2013

Norges export

Norges viktigaste handelsparters finns inom EUNorge är trots oljeframgångarna ett litet land som är mycket beroende av den internationella handeln för att upprätthålla den materiella levnadsstandarden. Den språkliga och kulturella närheten gör att svenska företag som gör affärer med Norge oftast får till ett bra samarbete.

Av Norges export går 80 %  till olika EU-länder. Föga förvånande seglar Norge upp som EU:s näst största leverantör av olja och gas efter Ryssland. Det är framför allt råvaror som exporteras: olja, naturgas, fisk och aluminium, men också verkstadsprodukter, andra metaller och kemikalier.
Bland EU-länderna är det Sverige som är den främsta handelspartnern, med Tyskland som god tvåa. Norska Aftenpostens Sigurd Bjørnestad konstaterade i en artikel från mars 2012 att priserna på de viktigaste norska respektive svenska exportvarorna sedan år 2000 har utvecklats i totalt skilda riktningar. ”Norrmännen säljer dyr olja medan svenskarna säljer billiga kylskåp” säger han. Kanske ligger det något i det. Medan de norska exportpriserna går stadigt uppåt jämfört med importpriserna är det för Sveriges del tvärtom. Trots att länderna ligger så nära varandra geografiskt och ytligt sett är så lika har Sverige profilerat sig med storföretag som IKEA, Scania, Ericsson och H&M medan Norge i stället exporterar rena naturprodukter.
Ännu en lyckad norsk exportprodukt.

 
Detta är information om Norge som GLOBALscandinavia uppdaterar löpande. Kom gärna med synpunkter på innehåll och upplägg.
Källor:
Bilden hittade vi på Wikipedia.

1 kommentar: