torsdag 28 februari 2013

Kulturella forskel, eller skillnader som vi säger på svenska


”Der er altså tale om en grundlæggende forskel på de to lande og kulturer. 
 Man kan næsten tale om en dansk og en svensk logik”


Uffe Paludan, Öresundsexpert och framtidsforskare

Så fort vi öppnar munnen…

Danmark ligger så nära Sverige, men är ändå långt borta i mångt och mycket. Språken är åtminstone i teorin ganska lika – i skrift. Man säger att de centralskandinaviska språkens ordförråd till mycket stor del överensstämmer. I en dansk text kan en svensk läsare oftast utan problem identifiera upp till 90 % av orden. Problemen kommer när i synnerhet danskar börjar ”snakke”, särskilt om de kommer från södra Danmark!
Risken för kulturella missförstånd är stor, och detta kan till viss del undvikas genom en förståelse för varandras språk.  I uppsatsen Affärer över sundet (Kahlström och Lindqvist, Uppsala Universitet 2008) tar man upp det som jag tror vi överlag är medvetna om: att det finns stora skillnader mellan dansk och svensk förhandlingsstil. Se bara på det lilla ordet ”utveckling”. Svenskar använder det ofta och gärna eftersom det på den här sidan sundet är ett positivt laddat ord. I Danmark, däremot, ses "utveckling" inte som något positivt. Om något behövs ”utvecklas” ser man det i Danmark som att de inblandade inte presterat tillräckligt eftersom de behöver förbättras. Företagen måste alltså på båda sidor anpassa sin kommunikation för att minska risken för sådana här missförstånd.
Blyg och formell eller snabb och burdus?
Det svenska Exportrådet gjorde en undersökning bland 126 chefer för svenska dotterbolag i Danmark för att ta reda på skillnader mellan svensk och dansk förhandlingsstil. De beskriver svensken som formell, långsam och lite feg i förhandlingar, och skriver att svensken gärna vill ha långsiktighet och har svårt för snabba beslut. De beskriver dansken som individualistisk, snabb och handlingskraftig och slår fast att det ”danska gemytet” till stor del är en myt, åtminstone i affärssammanhang. Det är ju upplagt för kulturkrockar!
När svenskar vill ha detaljerade avtal vill dansken oftaha ett övergripande avtal som man snabbt kan godkänna, och som sedan ändras om det behövs. Störst, enligt Exportrådet, är skillnaderna inom tre områden:
·         Riskvillighet (låg för svenskar, hög för danskar)
·         Förhandlingsstil (formell för svenskar, informell för danskar)
·         Kommunikation (invecklad för svenskar, rak för danskar)
Studien visar faktiskt att två tredjedelar av alla förhandlingar misslyckas på grund av kulturskillnader. Det är ett nog så gott skäl till att fundera lite extra på hur företagskulturen är i Danmark innan man ger sig av för att knyta avtal!

Så nära, och ändå så långt bort!Detta är information om Danmark som GLOBALscandinavia uppdaterar löpande. Kom gärna med synpunkter på innehåll och upplägg. Mer information om Danmark hittar du på den danska statens webbplats www.borger.dk.


Källor:
Bilden lånade vi från svenskamassan.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar