torsdag 21 februari 2013

Öresundssamarbetet

I dag passar vi på att granska samarbetet över sundet. Häng på så förklarar vi närmare!

Intresset för Sverige är mycket stort i Danmark, och med invigningen av Öresundsförbindelsen år 2000 kom länderna ännu lite närmare varandra. Kontakter förekommer på alla områden och nivåer. Detta underlättas förstås av den geografiska närheten, men också av de historiska, kulturella och ekonomiska banden.

Sydsvenskan skriver i en artikel från januari i år att pendlingen från Skåne till den danska sidan ökade kraftigt under de första åren, främst för att danskar kom och bosatte sig i Skåne men behöll jobben i Danmark.  Mellan 2001 och 2007 var det 14 524 danskar som flyttade till Skåne, och under samma period flyttade 2 015 svenskar till Danmark. Fram till 2006 utgjorde danskar bosatta i Skåne den största gruppen Öresundspendlare. Sydsvenskan har tidigare skrivit om en värdetillväxt som har uppstått på flera sätt: bland annat genom att danska företag fått tillgång till värdefull svensk arbetskraft samt genom att Kastrup fått fler svenska resenärer.  I dag hämmas den här utvecklingen något på grund av lågkonjunkturen som har slagit hårt mot Danmark. Även växelkursen är en bidragande orsak.

Vem pendlar i dag?
Enligt färsk statisktik från sydsvenskan.se är kommunen med flest öresundspendlare Malmö. 60 procent av alla öresundspendlare kommer härifrån. Vi får inte heller glömma pendlare som åker mellan Helsingborg och Helsingör: på andra plats kommer Helsingborg med 1 784 sundspendlare. Det är svårt att göra några som helst prognoser för pendlingen i öresundsregionen eftersom det är många faktorer som spelar in, som befolkningsutvecklingen, bostadsprisskillnader och valutakursen. Den typiska pendlaren över Öresundsbron är för övrigt svensk, högutbildad och man.

Vad gör man då för att underlätta integrationen?

Från både svenskt och danskt håll görs insatser: de svenska och danska regeringarna informerar allmänheten på ÖresundDirekt och ett nätverk med call center har upprättats mellan berörda myndigheter. Öresund Direkt har upprättat ett informationskontor för individer och företag i Malmö och en webbredaktion har upprättats i Köpenhamn i anslutning till detta.  Här kan man få reda på allt som rör öresundsregionen med regelverk, skatteregler, pendlingsinformation, jobb och utbildning och annat som kan vara värt att ha koll på om man ”byter” land. Man har även tagit hjälp av tidningar, andra webbsidor och bloggar för att profilera öresundsregionen både internationellt och nationellt och man stödjer nätverkande i regionen.  Vi har också sett hur antalet föreningar och organisationer som arbetar gränsöverskridande, både ideella organisationer och initiativ som Öresund Direkt, har ökat efter att Öresundsbron öppnande.


Öresundsbron i all sin prakt! Här som malmo.com ser den.
Detta är information om Danmark som GLOBALscandinavia uppdaterar löpande. Kom gärna med synpunkter på innehåll och upplägg. Mer information om Danmark hittar du på den danska statens webbplats www.borger.dk.


Källor:www.ec.europa.eu

www.sydsvenskan.se


www.borger.dk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar